Saturday, February 18, 2012

KABANATA 25 - TAWANAN AT IYAKAN

Ang kabanatang ito ay tumatalakay sa ginawang piging ng mga mag-aaral sa panciteria upang ipagdiwang ang kabiguan ng kanilang panukalang pagtatayo ng isang akademiya ng Wikang Espanyol.
Sa pag-aaral na ito ay inaanyayahan ko kayo na pansinin mula sa mga ginawang anotasyon ang  NILUTONG ULAM NI RIZAL sa Panciteria Macanista de Buen Gusto.

MASASABI KO NA SI RIZAL AY ISANG MAHUSAY
NA KUSINERO NG MGA MAPANGHIMAGSIK NA KAISIPAN.

PAKI-CLICK PO ANG LINK NA ITO PARA SA KABUUAN NG PAG-AARAL SA KABANATA 25

Tuesday, January 24, 2012

KABANATA 23 - ISANG BANGKAY

 Isang pag-aakala ko noon na ang katagang "Ang Relihiyon ay Opyo ng Masa" ay mula sa mga sinaunang Marxista na nakarating sa Pilipinas noong 1900's. Subalit sa kabanatang ito ni Rizal ay ilalarawan at ipaparamdam ni Rizal ang papel ng relihiyon bilang isang opyong panlipunan.
Nakapangingilabot na maunawaan, na ang mga panulat ni Rizal ay parang isinalansan sa isang naka-komplikadong pamamaraan na tanging ang mga katulad ninyo na nagtitiyaga ang makakaunawa.
PAKI-CLINK PO ANG LINK PARA SA KABUUAN NG PAG-AARAL SA KABANATA 23

Friday, January 20, 2012

KABANATA 22 - ANG PAGTATANGHAL

Pagkatapos kong pag-aralan at isulat ang mga anotasyon sa kabanatang ito, itinuturing ko ito na ang mayroon maraming mga malaswang pahiwatig sa kabuuan ng mga sinulat ni Rizal. Isang pagkukuwento ng kalaswaan na naitago ni Rizal sa pamamagitan ng kaniyang husay at ganda sa panulat.

PAKI-CLICK PO ANG LINK NA ITO PARA SA KABUUAN NG PAG-AARAL SA KABANATA 22

Thursday, January 12, 2012

KABANATA 21 - TIPO NG MGA TAGA-MAYNILA

Ang kabanatang ito ang isa sa personal kong paborito sa El Filibusterismo - ito ay sa dahilang nagawa ni Rizal na ipakita ang mga tipo ng mga tao na naninirahan sa Maynila sa pinakamalupit na anyo ng paglalarawan na hinaluan niya ng malabis na katatawanan.

PAKI-CLICK PO ANG LINK NA ITO PARA SA KABUUAN NG PAGAARAL SA KABANATA 21

Tuesday, January 10, 2012

KABANATA 20 - ANG PONENTE

Si Don Custodio ay isang tauhan na nilika ni Rizal sa El Filibusterismo upang kumatawan sa isang opisyal ng kolonyal na gobyerno ng Espanya noon sa Pilipinas.Sa pamamagitan ng pagsasalaysay ni Rizal sa kabanatang ito ay nagawa niya na ipakita ang kahinaan at katatawan sa anyo ng kaisipan ng mga tipikal na mga pinuno ng pamahalaan sa panahong iyon at nailantad rin ni Rizal ang kapalpakan ng pamahalaan.

Nakakalungkot na mahigit ng isandaan taon na ang nakalipas, sa kabila ng maraming mga pagbabago sa Pilipinas ay nanatili pa rin na maraming mga gagong pulitiko sa Pilipinas na katulad ni Don Custodio.

PAKI-CLICK ANG LINK NA ITO PARA SA KABUUAN NG PAG-AARAL SA KABANATA 20

Wednesday, January 4, 2012

KABANATA 19 - ANG MITSA

       Nang iwanan ni Placido Penitente ang unibersidad ay nakaramdam siya ng labis na suklam sa sa prayleng tagapagturo sa UST na nagsasamantala sa kahinaan ng loob ng kanilang mga mag-aaral. Sa pagdating naman niya sa kaniyang tinutuluyang bahay ay nadatnan ang kaniyang ina na nangangaral na maging mapagtimpi sa mga pagmamalabis na ginagawa sa kanila ng mga alagad ng kolonyal na simbahan. 
       Nilayasan ni Placido ang kaniyang ina upang magpalipas ng sama ng loob at dito niya nakatagpo si Simoun at isinama siya sa kalye Iris at doon niya natuklasan ang lihim na paghahanda ni Simoun para sa isang magaganap na pag-aalsa. Dito ay pinalabas ni Rizal ang isa sa kaniyang matandang tauhan sa Noli Me Tangere - ang maestro ng San Diego, na nasa anyo ng isang manggagawa ng paputok. 
     Ang  diyalogo sa isipan ni Simoun sa huling bahagi ng kabanata ay pagtatalo ng kaniyang isipan sa katumpakan o hindi ng magaganap na himagsikan na kaniyang paninimulan.
       Isang malaking ko-insidente na ang lugar ng kalye Iris na tinutukoy dito ni Rizal ay ang kasalukuyang University Belt ng Pilipinas at sa halos ang dulong kanluran ng nasabing kalye ay ang Paseo Azcarraga, kung saan itinatag ng mga PIlipino ang KATIPUNAN.

PAKI-CLICK PO ANG LINK NA ITO PARA SA KABUUAN NG PAG-AARAL KABANATA 19